Utgivna nummer

2 Sven Danielsson Tre diskussioner i Uppsala (pdf)

3 Sven Danielsson Språkfilosofins elände (pdf)

8 Pär Segerdahl Angående ”språkfilosofins elände" (pdf)

11 Lars Hertzberg Osakligt och tendentiöst (pdf)

14 Bo Gustafsson Varför är exempel intressanta (pdf)

15 Pär Segerdahl Varför exempel är intressanta i filosofin (pdf)

17 Sven Danielsson Eländes elände (pdf)

21 Sören Stenlund Wittgensteinian – jag? (pdf)

27 Jan Österberg Smak eller värde (pdf)

35 Juan Wilhelmi Svar till Jan Österberg (pdf)

44 Jan Österberg Svar till Juan Wilhelmi (pdf)

48 Juan Wilhelmi Slutreplik (pdf)

52 Thomas Anderberg Wittgensteins labyrint (pdf)

67 Stefan Eriksson Det förrädiskt enkla (pdf)

80 Thomas Anderberg Det förrädiskt svåra (pdf)

83 Stefan Eriksson Att fly och illa fäkta (pdf)