Utgivna nummer

1 Död och teletransport Torbjörn Tännsjö (pdf)

5 Semantik till vardags och till döds Ingvar Johansson (pdf)

16 Begreppsanalys och realdefinitioner Göran Hermerén (pdf)

20 Om behov Kai Sørlander (pdf)

33 Viljefrihet à la Lindström Ingmar Persson (pdf)

40 Egoismen och människans natur Lennart Eriksson (pdf)

Recension

44 Recension av Bertil Strömberg: Arbetets pris — Rättvis lön och solidarisk lönepolitik Torbjörn Tännsjö (pdf)

47 Notiser (pdf)