Utgivna nummer

1 Moraliskt hänsynstagande och dess gränser Ingmar Persson (pdf)

17 Vetenskapliga framsteg? Stellan Welin (pdf)

30 Juridiska och moraliska tillåtelser Erik Ryding (pdf)

40 Rockmusikens estetik Per-Erik Brolinson och Holger Larsen (pdf)

47 Notiser (pdf)