Utgivna nummer

3 Heideggers tackoffer Thomas Mautner (pdf)

8 Empati: att uppleva främmande upplevelser Jakob Håkansson (pdf)

27 Tolerans och rättfärdigande Anders Hansson (pdf)

37 Goodmans problem Per Lindström (pdf)

39 Om gudsupplevelsens neurala bas Peter Ekberg (pdf)

43 Om förtryckande strukturer Mattias Gunnemyr (pdf)

Recension

58 Torkel Franzén om Första ordningens logik av Christian Bennet (pdf)

62 Notiser (pdf)