Utgivna nummer

3 Var Wittgenstein moralfilosof? Lars Hertzberg (pdf)

17 En ny attack på vetbarhetsparadoxen Fredrik Stjernberg (pdf)

24 Om tro och vetande Lars Bergström (pdf)

41 Finns medvetandet? Kent Gustavsson (pdf)

53 Utilitarismen och det kontrafaktiska Per Lindström (pdf)

59 Notiser (pdf)