Utgivna nummer

1 Risker och rationalitet Sven Ove Hansson (pdf)

12 Descartes’ metod III Sören Stenlund (pdf)

26 Vad kan vietnamveteranerna lära oss om människans natur? Per Måhl (pdf)

31 Føllesdal i Uppsala Sten Lindström och Wlodzimierz Rabinowicz (pdf)

44 Till frågan om jagidentiteten Svante Bohman (pdf)

46 Notiser (pdf)