Utgivna nummer

3 Davidsons trefot och skepticismen Hans Teke (pdf)

11 Ross’ paradox Per Lindström (pdf)

16 Goda grunder och berättigad tro Lars Bergström (pdf)

29 Leibniz monadologi, individualitet och Panopticon Anders Bartonek (pdf)

40 Normativ strukturalism: en replik Per Bauhn (pdf)

46 Replik om Tractatus Thorsten Johansson (pdf)

Recension

52 Anders Hansson om Toleration av Catriona McKinnon (pdf)

57 Notiser (pdf)