Utgivna nummer

3 Donald Davidsons tolkningsteori Folke Tersman (pdf)

13 Vad Kant också kunde. Den förkritiske Kant som kosmolog Jan Berg (pdf)

22 Den moraliska asymmetrin mellan lycka och lidande Björn Petersson (pdf)

36 Språkbruksundersökande filosofi Hans Rosing (pdf)

41 Hur bör medicinsk etik bedrivas? Per Sundström (pdf)

48 Replik till Per Sundström Torbjörn Tännsjö (pdf)

Recension

53 Lars Bergström om Gunnar Fredrikssons Wittgenstein (pdf)

60 Notiser (pdf)