Utgivna nummer

3 Fundamentalontologi och psykoanalys Johan Eriksson (pdf)

14 Filosofisk metod i stället för pragmatisk retorik Jonas Larsson (pdf)

17 Epikuros och döden Lars Bergström (pdf)

22 Övermänniska och människa hos Nietzsche Uljana Akca (pdf)

33 Varför Tännsjö bör bli vegetarian Simon Rosenqvist (pdf)

Recensioner

36 Henrik Rydéhn om Kort om verkligheten av Jan Westerhoff (pdf)

42 Gustav Alexandrie om Miljöetik av Håkan Salwén (pdf)

45 Torbjörn Tännsjö om Soldater av Sönke Neitzel och Harald Welzer (pdf)

50 Sofia Jeppson om Den barnsliga relativismen av Ragnar Ohlsson och Kian Sigge (pdf)

54 Lars Bergström om Tänka, snabbt och långsamt av Daniel Kahneman (pdf)

60 Notiser (pdf)