Utgivna nummer

Tema Kantjubileum • Gästredaktör Dag Prawitz

3 Förord: Kantjubileum Dag Prawitz (pdf)

5 Kant om omdömeskraften Sven-Eric Liedman (pdf)

8 Arvet från Kants politiska teori Lena Halldenius (pdf)

13 Kant och rättvetenskapen Stig Strömholm (pdf)

16 Kant i vår tid - i teoretisk filosofi Markku Leppäkoski (pdf)

20 Moralfilosofi i vetenskapernas tidsålder. En kättersk intro­duktion till Kants Kritik av det rena förnuftet Otfried Höffe (pdf)

30 Metafysik, vetenskap och vetenskapens metafysik Camilla Serck-Hansen (pdf)

43 Förnuftet är offentligt: Kant och nykantianismen, eller: Upplysningsfilosofin och kulturens problem John Michael Krois (pdf)

56 Fred i Kants teori om rättvisa Otfried Höffe (pdf)

69 Notiser (pdf)