Utgivna nummer

1 Bevisvärde Per Olof Ekelöf (pdf)

20 En filosofisk cirkus Anders Tolland (pdf)

25 Kommentar till ett extranummer Björn Eriksson (pdf)

29 Hur artisten tar sig ur björnsaxen Anders Tolland (pdf)

35 Artismens irrationalitet Ingmar Persson (pdf)

42 Artismens rationalitet Anders Tolland (pdf)

46 Notiser (pdf)