Utgivna nummer

1 Proust och personlig identitet Hans Mathlein (pdf)

11 Bergström, makten och ortodoxin Gunnar Falkemark (pdf)

20 Mer om maktforskning och värderingar Lars Bergström (pdf)

23 Replik Gunnar Falkemark (pdf)

26 Slutreplik Lars Bergström (pdf)

28 Människovärde Ingmar Persson (pdf)

Recensioner

42 Recension av Sten M Philipson: Med naturen som referenspunkt, om livsåskådningar i miljörörelsen Gunnar Odhner (pdf)

45 Recension av Benjamin Hoff: Tao enligt Puh Susanna Roxman (pdf)

47 Notiser (pdf)