Utgivna nummer

3 Utilitarism och beslutsteori Martin Peterson (pdf)

11 Biologisk funktion Inge-Bert Täljedal (pdf)

18 Fakta som värdebärare Ingmar Persson (pdf)

32 Retorik och filosofi - en nödvändig konflikt? Anders Sigrell (pdf)

Recensioner

45 Jens Johansson om Konservatism av Torbjörn Tännsjö (pdf)

51 Björn Eriksson om Dolda principer av Torsten Pettersson (pdf)

57 Notiser (pdf)