Utgivna nummer

3 Deltagarmodellen för preferensutilitarism Johan Brännmark (pdf)

18 Elitidrott, den dopade fascisten och marknaden Claudio M Tamburrini (pdf)

34 En essentialistisk modallogik Henrik Svensson (pdf)

46 Den skicklige vågmästaren hos Platon Bo Petersson (pdf)

Recensioner

55 Ragnar Ohlsson om Henrik Svensson (red) Vidgade perspektiv (pdf)

57 Richard Ohlsson om Ingemar Nordin (red) Djur är inte människor (pdf)

61 Notiser (pdf)