Utgivna nummer

3 Mening, identitet, och moral Per Bauhn (pdf)

17 Kan vi veta vad vi tror? Erik Carlson (pdf)

21 Skuld och skam Ullaliina Lehtinen (pdf)

38 Semantisk Pippi Filip Radovic (pdf)

51 Naiv realism, ting i sig och verifikationism Anders Tolland (pdf)

59 Notiser (pdf)