Utgivna nummer

3 Regelföljande och moralfilosofins uppgift Martin Gustafsson (pdf)

22 Straff utan skada Rolf E du Rietz (pdf)

33 Searle om kropp-medvetande-problemet Per Lindström (pdf)

36 Filosofi med barn Ragnar Ohlsson (pdf)

43 Är altruism förenlig med evolutionsteorin? Jan Tullberg (pdf)

51 Ett försvar för nationalismen Anders Tolland (pdf)

Recensioner

63 Björn Eriksson om Sven Ove Hanssons Mill och socialismen (pdf)

68 Jan Sjunnesson om tre böcker av Alasdair MacIntyre (pdf)

75 Notiser (pdf)