Utgivna nummer

1 Hur beskriver man ofullständig kunskap Peter Gärdenfors (pdf)

12 Hjalmar Söderbergs uppgörelse med pragmatismen Björn Sundberg (pdf)

32 Fyra riktningar i samtida afrikans filosofi Henry Odera Oruka (pdf)

Recension

39 Recension av Sören Stenlund: Det osägbara Dag Westerståhl (pdf)

48 Notiser (pdf)