Utgivna nummer

2 Förord Wlodek Rabinowicz (pdf)

3 Människosynvillor Ingmar Persson (pdf)

18 Om begreppet ’disposition’ och dispositionella analyser av önskningar Björn Petersson (pdf)

33 Då-För-Nu Preferenser och Preferensutilitarism Toni Rønnow-Rasmussen (pdf)

45 A priori och kontingent Fredrik Stjernberg (pdf)

Recension

56 Carin Franzén om Anna-Karin Malmström-Ehrlings antologi Kvinnliga filosofer från medeltid till upplysning (pdf)

56 Notiser (pdf)