Utgivna nummer

3 Derrida och tolkningsrationalitet Michael Ranta (pdf)

25 Har vi en naturlig rättighet till oss själva? Ingmar Persson (pdf)

43 Rätten att handla orätt Thomas Mautner (pdf)

48 Jorden är platt Lars Bergström (pdf)

Recensioner

50 Richard Ohlsson om James Rachels Created from Animals (pdf)

57 Notiser (pdf)