Utgivna nummer

1 Determinism i atomåldern Ingemar Nordin (pdf)

14 Sartre om frihet Dagfinn Føllesdal (pdf)

28 Vad är beslutsteori? Torbjörn Tännsjö (pdf)

36 Filosofi i gymnasieskolan Ake Löfgren (pdf)

43 Om terrorism Per Ericson (pdf)

Recension

45 Recension av Thomas Brante: Vetenskapens struktur och förändring Aant Elzinga (pdf)

48 Notiser (pdf)