Utgivna nummer

3 Att göra sig själv till undantag Johan Brännmark (pdf)

19 Biografi och filosofihistoria Svante Nordin (pdf)

29 Partikularistisk konsekventialism Jonas Olsson och Frans Svensson (pdf)

Recensioner

43 Åsa Carlson om Upheavals of Thought - The Intelligence of Emotions av Martha C. Nussbaum (pdf)

54 Robert Callergård om Vetenskapsteoretiska grunder av Joakim Molander (pdf)

64 Bengt Brülde och Per-Anders Tengland svarar Åsa Carlson (pdf)

70 Notiser (pdf)