Utgivna nummer

3 Hans Larsson och värdenihilismen Bo Petersson (pdf)

24 Anscombe om moralisk plikt och moraliskt förfall Olli Lagerspetz (pdf)

41 Existentiella skäl Anders Jeffner (pdf)

46 Om att ta saker för givna Lars Bergström (pdf)

Recension

48 Martina Reuter om Kön, kropp och konstruktion av Åsa Carlson (pdf)

63 Notiser (pdf)