Utgivna nummer

3 Hans Larsson och lundafilosofins relevans idag Erik J. Olsson (pdf)

18 Humes utelämnade nyans av blått Pär Sundström (pdf)

34 Analogitänkande och litteraturens kognitiva betydelse Anders Pettersson (pdf)

46 Sunt förnuft! Och utan surrogat, tack! Anders Tolland (pdf)

Recension

53 Christian Strandh om Den meningssökande människan av Peter Gärdenfors (pdf)

56 Notiser (pdf)