Utgivna nummer

3 Moralisk oenighet utan metaetisk absolutism Gunnar Björnsson (pdf)

12 Framtidens familjer: definitioner, etik och politik Daniela Cutas (pdf)

20 Mänsklighetens undergång ur ett befolkningsaxiologiskt perspektiv Kalle Grill (pdf)

27 Libertarianismen, staten och demokratin Lars Lindblom (pdf)

35 Partisk vs. opartisk moral Lars Samuelsson (pdf)

44 Bedrag, manipulation og det forkerte i at lyve Andreas Stokke (pdf)

52 Vad är varseblivningens genomskinlighet och vad följer av den? Pär Sundström (pdf)

61 Notiser (pdf)