Utgivna nummer

3 Om Aristoteles nytta och skada för filosofin – Heidegger och fenomenologins början Charlotta Weigelt (pdf)

19 Hypotetiska preferenser Dan Egonsson (pdf)

33 Cirkulär tid och den eviga återkomsten Erik Carlson (pdf)

38 Genteknik och Parfits problem Johannes Åsberg (pdf)

44 Att karakterisera hälsa: ett humanistiskt begrepp Lennart Nordenfelt (pdf)

Recension

55 Nichlas Johansson om Läget – om krig, moral och världens framtid av Torbjörn Tännsjö (pdf)

60 Notiser (pdf)