Utgivna nummer

3 Wittgenstein och metafysikens crescendo Johan Eriksson (pdf)

22 Sedvänja och ursprung Martin Gustafsson (pdf)

32 Filosofi – praktik och dialog Sara Heinämaa (pdf)

40 Foucault, fenomenologin och filosofins uppgift Johanna Oksala (pdf)

50 Kan filosofin tillämpas? Martina Reuter (pdf)

60 Den fenomenologiska reduktionen Hans Ruin (pdf)

72 Har filosofin fortfarande någon roll att spela? Pär Segerdahl (pdf)

87 Notiser (pdf)