Utgivna nummer

1 Abortetik Thomas Anderberg (pdf)

28 Hur man inte kan mäta välmåga Sven Danielsson (pdf)

38 Popper och Kuhn Hans Rosing (pdf)

Recensioner

41 Recension av Sven Ove Hansson: Acceptabel risk? Nils-Eric Sahlin (pdf)

43 Recension av Hans Rosing: Medvetandets filosofi Peter Gärdenfors (pdf)

46 Recension av Henryk Skolimowski: Ekofilosofi — att forma en ny livstaktik Gunnar Odhner (pdf)

48 Notiser (pdf)