Utgivna nummer

3 Har kunskapen ett (mer)värde? Erik J. Olsson (pdf)

12 Doping och straff Christian Björkdahl (pdf)

24 Vad är skillnaden mellan att roa sig och att bli road? Fredrik Zimmerman (pdf)

31 Om att säga ba’ – Davidsons analys av indirekt anföring Henrik Bohlin (pdf)

44 Russells regress: en replik Anna-Sofia Maurin (pdf)

57 Notiser (pdf)