Utgivna nummer

1 Några reflexioner om altruism Erik Ryding (pdf)

12 Om politikens gränser Lars O Ericsson (pdf)

29 Frihet eller demokrati? Torbjörn Tännsjö (pdf)

41 Religion och vetenskap Carl-Reinhold Bråkenhielm (pdf)

48 Notiser (pdf)

Recension

50 Recension av Bengt Hansson (utg.): Metod eller anarki. Moderna teorier om vetenskapens väsen och metoder Ingvar Johansson (pdf)