Utgivna nummer

3 Nozicks Anarki, stat och utopi som socialontologi Kristoffer Sundberg (pdf)

18 Goodmans induktionsproblem Eric Johannesson (pdf)

23 Mer om allt Martin Lembke (pdf)

33 Den politiska filosofins ursprung i antikens Grekland Dimitrios Iordanoglou och Otto Linderborg (pdf)

Recensioner

38 Lars Bergström om Ett universum ur ingenting av Lawrence M. Krauss (pdf)

41 Torbjörn Tännsjö om Som jag minns det av Michail Gorbatjov (pdf)

44 Mats Ingelström om Kort om yttrandefrihet av Nigel Warburton (pdf)

50 Niclas Lindström om The Righteous Mind av Jonathan Haidt (pdf)

54 Jonas Olson om En anständig individualism av Stefan Björklund (pdf)

57 Lars Bergström om Ojämlikhetens anatomi av Per Molander (pdf)

60 Notiser (pdf)