Utgivna nummer

Recensioner

Ett universum ur ingenting: Varför det finns någonting snarare än ingenting. Lawrence M. Krauss. Översättning: Elin Isberg. Fri Tanke 2012, 214 s. isbn 978–91–86061–54–8

Lars Bergström

 

Fulltext (pdf)