Utgivna nummer

3 Den intellektuella moralens maxim Lars Bergström (pdf)

31 Aktörsperspektiv och historiematerialism Per Bauhn (pdf)

44 Nagels argument för asymmetri Jens Johansson (pdf)

Recension

54 Niklas Juth om Mikael Lindfelts Idrott och moral (pdf)

63 Notiser (pdf)