Utgivna nummer

3 Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften)Anders Hansson (pdf)

18 Moral och handlingsfrihet Lars Bergström (pdf)

23 Icke-identitetsproblemet – ett icke-problem? Tobias Engqvist (pdf)

Recension

30 Jonas Olson om Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra av Anders Hansson (pdf)

34 Lars Bergström om Upplysning nu: Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism av Steven Pinker (pdf)

37 Mattias Gunnemyr om Vad har vi mest skäl att göra: Dereks Parfits moralfilosofi av Anders Hansson (pdf)

47 Charlotta Weigelt om Aristoteles av Carlo Natali (pdf)

53 Mats Ingelström om Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde av Jonna Bornemark (pdf)

58 Notiser (pdf)