Utgivna nummer

3 Att jämföra äpplen med päron (och lidande, och löften) Anders Hansson

18 Moral och handlingsfrihet Lars Bergström

23 Icke-identitetsproblemet – ett icke-problem? Tobias Engqvist

Recension

30 Jonas Olson om Tre slags etiska teorier? Aristoteles, Kant och Sidgwick om vad vi har skäl att göra av Anders Hansson

34 Lars Bergström om Upplysning nu: Ett manifest för förnuft, vetenskap och humanism av Steven Pinker

37 Mattias Gunnemyr om Vad har vi mest skäl att göra: Dereks Parfits moralfilosofi av Anders Hansson

47 Charlotta Weigelt om Aristoteles av Carlo Natali

53 Mats Ingelström om Det omätbaras renässans: En uppgörelse med pedanternas världsherravälde av Jonna Bornemark

58 Notiser