Utgivna nummer

RECENSIONER

Vad vi har mest skäl att göra: Derek Parfits moralfilosofi Anders Hansson. Bokförlaget Daidalos 2019. 293 s. isbn 978-91-7173-561-4

Mattias Gunnemyr

Fulltext (pdf)