Utgivna nummer

2 Förord Lennart Nordenfelt och Bo Petersson (pdf)

3 Värderingar och attityder Jan S Andersson (pdf)

13 Psykosomatik: En biomedicinsk anomali - hur ska vi förstå det psykosomatiska? Jennifer Bullington (pdf)

24 Naturlagar Lars-Göran Johansson (pdf)

35 Om hälsa och naturliga funktioner Lennart Nordenfelt (pdf)

44 Hans Larsson och moralprincipemas stege Bo Petersson (pdf)

55 Filosofi som xenologi: främlingskap som tema i nya fenomenologiska studier Fredrik Svenaeus (pdf)

64 Om relativism och konstruktionism Annika Törnström (pdf)

73 Notiser (pdf)