Utgivna nummer

3 Den svårfångade konsten Göran Hermerén (pdf)

18 Vad var subjektivismen? Svante Nordin (pdf)

27 Non-naturalism och superveniens Victor Moberger (pdf)

43 ”En process som kan förändra dig” – om Arne Næss tolkning av Spinozas känslofilosofi Agnieszka Proszewska (pdf)

Recensioner

52 Lars Bergström om Medveten mot alla odds av Göran Frankel (pdf)

57 Lars Bergström om Wienkretsen av Karl Sigmund (pdf)

62 Notiser (pdf)