Utgivna nummer

Den svårfångade konsten. Om Arthur Dantos konstfilosofi och syn på estetiken

Göran Hermerén

Fulltext (pdf)