Utgivna nummer

3 Preskriptiva och askriptiva normer Sven Danielsson (pdf)

12 Den förenande skillnaden Anders Lundberg (pdf)

22 Medicinens ikonografi och ikonologi Bengt Liliequist (pdf)

28 Objektiva risker? Johannes Persson (pdf)

44 John Broomes argument mot ojämförbara värden Erik Carlson (pdf)

Recension

52 Nichlas Johansson om Du skall understundom dräpa av Torbjörn Tännsjö (pdf)

59 Notiser (pdf)