Utgivna nummer

3 Människan som konventionslevande varelse Anders Tolland (pdf)

17 Metaforer og lighed Anders Engstrøm (pdf)

26 Heidegger och filosofins historicitet Hans Ruin (pdf)

37 Livsåskådningarna och sanningsfrågan Carl Reinhold Bråkenhielm (pdf)

44 Om val av livsåskådning Anders Jeffner (pdf)

Recensioner

51 Sven Ove Hansson om Algot Gölstams Frihet, jämlikhet och demokrati (pdf)

53 David Andersson om Svante Nordins Filosofins historia (pdf)

59 Notiser (pdf)