Utgivna nummer

1 Den "mogne" Marx' religionskritik Rune Söderlund (pdf)

19 Omoraliska helgon Erik Ryding (pdf)

21 Handlingsfrihet och straff Christian Munthe (pdf)

Recensioner

25 Recension av R A Duff: Trials and punishments Claudio Tamburrini (pdf)

28 Recension av Thomas Wetterström: Toward a theory of basic ethics Björn Eriksson (pdf)

34 Recension av Ingvar Johansson: Ontological Investigations. An Inquiry into the Categories of Nature, Man and Society Lars Bergström (pdf)

39 Recension av Ingemar Nordin: Privat egen­dom. Om ägande och moral. Stellan Welin (pdf)

43 Recension av Jan Bengtsson: Fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty Jan Sjunnesson (pdf)

45 Notiser (pdf)