Utgivna nummer

1 Röda turken och viljans frihet Per Lindström (pdf)

15 Flaggprydd sång Staffan Carlshamre (pdf)

18 Myten om det givna Svante Bohman (pdf)

24 Kaplan i Uppsala Sten Lindström och Wlodzimierz Rabinowicz (pdf)

Recension

42 Recension av Jan Willner: Kritisk granskning, mönsterför kritisk undersökning i historisk och kunskapsteoretisk belysning Bertil Rolf (pdf)

46 Notiser (pdf)