Utgivna nummer

3 Att förstå – betraktelser utifrån en ny teori Jan Scheffel (pdf)

16 Om moraliska övertygelsers styrka och emotivismens svaghet: replik till Danielsson Krister Bykvist och Jonas Olson (pdf)

25 Moral och rätt i islamisk etisk tradition och debatt Jan Hjärpe (pdf)

38 Kants maxim Lars Bergström (pdf)

46 Konsten och livet: ett försök Hugo Strandberg (pdf)

57 Notiser (pdf)