Utgivna nummer

3 Näst sista ordet Per Lindström (pdf)

7 Oss kännande varelser emellan! Jonas Gren (pdf)

13 Om besinning, förnuft och rationalitetens urartning Lilli Alanen (pdf)

28 Henschen-Dahlquist om begreppet ”möjlig” Sören Halldén (pdf)

35 Tings förhållande till värden Ingmar Persson (pdf)

48 Värdefulla ting Wlodek Rabinowicz och Toni Ronnow-Rasmussen (pdf)

60 Notiser (pdf)