Utgivna nummer

2 Förord Torbjörn Tännsjö och Dag Westerståhl (pdf)

3 Värde och tid Bengt Brülde och Björn Haglund (pdf)

18 Amnesti eller straff? Claudio Tamburrini (pdf)

37 Om filosofisk undran Mats Furberg (pdf)

49 När är idrotten jämställd? Niklas Juth (pdf)

61 Oss människor emellan Anders Tolland (pdf)

66 Notiser (pdf)