Utgivna nummer

1 Kuhns gestaltpsykologiska argument Helge Malmgren (pdf)

9 Komplementaritetsprincipen, en icke-positivistisk princip Hedi Bel Habib (pdf)

16 Är Gudsupplevelser möjliga? Carl-Reinhold Bråkenhielm (pdf)

24 Den juridiska argumentationens rationalitet: dialog, logik och sanning Aleksander Peczenik (pdf)

Recensioner

36 Recension av Murray Bookchin: Ekologi och anarki Gunnar Odhner (pdf)

38 Recension av Psykoanalysens biologiska rötter Sven Ove Hansson (pdf)

43 Recension av Helge Malmgren: Immediate Knowledge - A Study in GE Moore's Epistemology Gunnar Svensson (pdf)

36 Recension av Holsten Fagerberg, Erwin Bischofberger, Lars Jacobsson och Gunilla Lindmark: Medicinsk etik och människosyn Ingmar Persson (pdf)