Utgivna nummer

3 Språk, metafysik och transcendentala argument Dick A. R. Haglund (pdf)

22 Om velighet Martin Peterson (pdf)

32 Om common sense och filosofi Kent Gustavsson (pdf)

49 ”Jag vet hur det är, men jag kan inte säga’t” Per Lindström (pdf)

51 Mer om Platon och dialogformen Fredrik Lång (pdf)

54 Epiktetos och individens frihet Jakob Sjövall (pdf)

59 Notiser (pdf)