Utgivna nummer

3 Enhet och tvetydighet i känslornas sfär - ett fenomenologiskt perspektiv Ulrika Björk (pdf)

15 Bångstyriga emotioner - om föreställningens roll i vårt känsloliv Lorenzo Casini (pdf)

26 Om förstående och blindhet för andra Ylva Gustafsson (pdf)

37 I nöd och lust - spontanitet och ansvar i kärlek Camilla Kronqvist (pdf)

48 Eros är en stor demon - Iris Murdochs kärleksbegrepp Kate Larson (pdf)

60 Notiser (pdf)