Utgivna nummer

3 Behöver filosofin sin historia? Lilli Alanen (pdf)

12 Varat och tiden Lars Bergström (pdf)

31 Mening, förståelse och den hermeneutiska situationen Hans Ruin (pdf)

Recensioner

51 Olli Lagerspetz om Stefan Erikssons Ett mönster i livets väv (pdf)

58 Gunnar Björnsson om Ragnar Ohlssons Meningen med livet (pdf)

60 Notiser (pdf)