Utgivna nummer

3 Social ontologi Åsa Burman (pdf)

24 Varför vi trots allt ska ge Mattias Berggren (pdf)

35 Agenter, motivation och moral Per Bauhn (pdf)

42 Replik till Per Bauhn Ingvar Johansson (pdf)

44 Hur förstå ”och” i ”vetenskap och beprövad erfarenhet”? Johannes Persson, Sten Anttila och Nils-Eric Sahlin (pdf)

55 Moralisk övertygelsegrad och kognitivismens eventuella överlägsenhet Stina Björkholm (pdf)

63 Notiser (pdf)