Utgivna nummer

1 Den filosofiska diskursen Svante Nordin (pdf)

19 Genvägen till bättre människor Ingmar Persson (pdf)

36 Auktoritet och autonomi Kjell Svensson (pdf)

42 Finns smärtan ingenstans? Hans Rosing (pdf)

Recension

44 Recension av Jan Andersson och Mats Furberg: Om världens gåta — en filosofibok Folke Tersman (pdf)

48 Notiser (pdf)